Herroepingsrecht voor consumenten

(De consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Annulering

Terugtrekking

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden uit dit contract te trekken.

De wachttijd is veertien dagen vanaf de dag

  • waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of op voorwaarde dat u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van één enkele bestelling en deze uniform wordt geleverd, of Of
  • waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of als u meerdere goederen hebt besteld als onderdeel van één bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd, of
  • waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen, of als u een product hebt besteld dat in verschillende deelzendingen of stukken wordt geleverd, of
  • wanneer u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft genomen of op voorwaarde dat u over een bepaalde periode een contract hebt gesloten voor de regelmatige levering van goederen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Knister UG (beperkte aansprakelijkheid), BayStartup, Knister, Carolin Kunert, Agnes-Pockels-Bogen , begane grond, 80992 München, Duitsland, telefoonnummer: +49 (0)157/3936 0376, e-mailadres: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, e-mail) van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U het bijgevoegde modelopnameformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

De periode van intrekking is het voldoende dat u het bericht van het herroepingsrecht vóór de uiterste datum van intrekking indienen.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten ( met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw aangeboden een ander type levering dan de goedkoopste die door ons wordt aangeboden. standaard levering) zonder vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we kennisgeving van uw intrekking van dit contract ontvangen. We gebruiken de zelfde betaalmiddelen die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt voor deze terugbetaling, tenzij iets anders uitdrukkelijk is overeengekomen met u; in ieder geval worden u betalen vanwege deze terugbetaling.

We kunnen restitutie weigeren totdat we hebben ontvangen terug de goederen opnieuw of totdat u hebben aangetoond dat u de goederen, afhankelijk van welke de eerdere datum zijn teruggekeerd.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de intrekking van dit contract, terugsturen of overhandigen. De termijn is nageleefd, als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal €5,00.

U hoeft alleen te betalen voor een waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig zijn voor het controleren van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Formulier voor het opnemen van monsters

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Knister UG (beperkte aansprakelijkheid), BayStartup, Knister, Carolin Kunert, Agnes-Pockels-Bogen , begane grond, 80992 München, Duitsland, telefoonnummer: +49 (0)157/3936 0376, e-mailadres: [email protected]

– I/wij (*) trekken hierbij het door mij/ons gesloten contract (*) in voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren communicatie)

– Datum

___________
(*) Onjuiste verwijdering.